Chương trình chỉ áp dụng cho mẹ có con từ 2 tuổi trở lên.

Đăng ký ngay Để nhận ưu đãi hấp dẫn

CÔNG THỨC ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI VỚI 5HMOs VÀ GANGLIOSIDES(*)CÔNG THỨC ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI VỚI 5HMOs VÀ GANGLIOSIDES(*)

Thực phẩm bổ dung cho trẻ 2–6 tuổi: Similac 4
SIMILAC 4 ĐỘT PHÁ DINH DƯỠNG 5G
SIMILAC 4 ĐỘT PHÁ DINH DƯỠNG 5G
SIMILAC 4 ĐỘT PHÁ DINH DƯỠNG 5G

CÔNG THỨC ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI VỚI 5HMOs VÀ GANGLIOSIDES(*)CÔNG THỨC ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI VỚI 5HMOs VÀ GANGLIOSIDES(*)

SỨC MẠNH MIỄN DỊCH VỚI 3 LỚP BẢO VỆVới 5HMOs, probiotic BB-12® & nucleotides(3)(4)(5)
IQ CAO HƠN với gangliosides(2)
TIÊU HOÁ TỐT HƠNVới 5 HMOs, probiotic BB-12®(6)
(*) Dựa trên khảo sát của Mintel từ cơ sở dữ liệu GNPD, thực hiện vào ngày 29 tháng 9 năm 2021 trên toàn cầu trong ngành hàng sữa công thức
(1) 5G (5 Great nutrients): 5 dưỡng chất quan trọng - 5 HMOs, Gangliosides, DHA, Lutein, Vitamin E tự nhiên.
(2) Gurnida, D. A. et al. Early Hum. Dev. 88, 595—601 (2012)
(3) Triantis et al. 2018. Front. Pediatr
(4) Pickering et al. 1998. Pediatrics
(5) Jungersen, et al. Microorganisms. 2014;2:92-110
(6) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5029483/