Similac 4 - Vitamin E tự nhiên - Tối ưu dưỡng chất, hỗ trợ phát triển trí não tốt hơn

Similac 4 - Dinh dưỡng 5G
Similac 4 - Dinh dưỡng 5G
Tháng 10 08, 2021

Similac 4

Vitamin E tự nhiên

bảo vệ DHA để tăng cường

phát triển trí não

VITAMIN E

Vitamin E tự nhiên hiệu quả cao trong chống oxy hóa2

VITAMIN E TỰ NHIÊN TỪ SỮA MẸ VÀ TRÁI CÂY TƯƠI

VITAMIN E TỰ NHIÊN TỪ SỮA MẸ VÀ TRÁI CÂY TƯƠI

VITAMIN E TỰ NHIÊN TỪ SỮA MẸ VÀ TRÁI CÂY TƯƠI

VITAMIN E TỰ NHIÊN ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO

Bảo vệ DHA khỏi oxy hóa1.
Nồng độ Vitamin E tự nhiên trong huyết tương cao và liên tục có liên quan đến hiệu suất về nhận thức9.

Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, khoa học sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển nhanh chóng của não bộ trong những năm đầu đời - khi mà não trẻ hình thành hàng triệu kết nối thần kinh mỗi giây, sẵn sàng cho sự học hỏi thế giới xung quanh10

Abbott không ngừng nghiên cứu các công thức tiên tiến để từng bước tiến gần đến tiêu chuẩn vàng. Sự đột phá mới nhất chính là công thức Similac 4 được bổ sung các dưỡng chất Gangliosides, 5HMOs, DHA-Lutein-Vitamin E tự nhiên sẽ giúp trẻ có HỆ MIỄN DỊCH KHỎE.

Similac 4

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4594047/
(2) https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/vitamin-e/
(3) https://chiro.org/nutrition/FULL/Natural_vs_Synthetic_Vitamin_E.shtml
(4) https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/alpha-tocopherol
(5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6266234/
(6) https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=vitamine_e_ps
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9537614/
(7) https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/vitamin-e/
(8) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500951/
(9) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4276978/
10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3400202/

Đọc thêm

Similac 4 – công thức đầu tiên và duy nhất trên thế giới với 5 HMOs và Gangliosides (1). Miễn dịch khỏe, nhanh trí tựa “5G”.
Sức mạnh của bộ ba dưỡng chất DHA, Lutein, Vitamin e tự nhiên đối với sự phát triển não bộ
Bổ sung Gangliosides: IQ cao hơn (1)^ trẻ nhanh trí tựa "5G"
Lutein - dưỡng chất vàng tăng cường thị giác và phát triển trí não