Bổ sung Gangliosides: IQ cao hơn (1)^ trẻ nhanh trí tựa "5G"

Similac 4 - Dinh dưỡng 5G
Similac 4 - Dinh dưỡng 5G
Tháng 10 08, 2021

Similac 4

Nhanh nhạy nắm bắt, xử lý thông tin để ứng biến kịp thời chính là tố chất quyết định cho sự thành công của con người. Đặc biệt là trong thời đại tiềm ẩn nhiều thử thách như hiện nay, trẻ cần có nền tảng trí não vững chắc và khả năng ứng biến nhanh.

Similac 4 MỚI – Đột phá dinh dưỡng 5G* - Công thức đầu tiên và duy nhất trên thế giới với 5HMOs và Gangliosides(2).

*5G (5 Great Nutrients): 5 dưỡng chất quan trọng – 5HMOs, Gangliosides, DHA, Lutein, Vitamin E tự nhiên
^ So với nhóm chứng

Gangliosides rất giàu trong não người(3)

Sữa mẹ rất giàu Gangliosides

Sữa mẹ rất giàu Gangliosides(6)

Gangliosides

Lợi ích việc bổ sung đầy đủ Gangliosides

Gangliosides được chứng minh lâm sàng giúp IQ cao hơn

Gangliosides được chứng minh
lâm sàng giúp IQ cao hơn (1)

Quan trọng cho kết nối não bộ nhanh hơn

Quan trọng cho
kết nối não bộ nhanh hơn(^) (#)

^So với nhóm chứng không đươc bổ sung DHA và Lutein
#Dựa trên các nghiên cứu của Lutein và các nghiên cứu về DHA (các nghiên cứu về DHA, được tóm tắt trong một đánh giá về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ở trẻ sơ sinh về thị giác và nhận thức - Hoffman và cộng sự 2009)
Gangliosides được chứng minh lâm sàng giúp IQ cao hơn
Bổ sung Gangliosides với nồng độ 2.2 mg/100ml vào Similac 4 – Dinh dưỡng "5G"(*)
Gangliosides được chứng minh lâm sàng giúp IQ cao hơn(1) tại nội dung này)
Dinh dưỡng 5G(*) gồm Gangliosides, 5 HMOs và DHA-Lutein-Vitamin E tự nhiên.
*5G (5 Great nutrients): 5 dưỡng chất quan trọng - 5 HMOs, Gangliosides, DHA, Lutein, Vitamin E tự nhiên

Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển nhanh chóng của não bộ, bởi Não trẻ phát triện rất nhanh chóng và hình thành đến một triệu kết nối thần kinh mỗi giây (12) để sẵn sàng cho những cơ hội học hỏi đầu đời.

Similac 4 với sự đột phá mới nhất được bổ sung các dưỡng chất Gangliosides, 5 HMOs, DHA-Lutein-Vitamin E tự nhiên để NHANH TRÍ TỰA "5G", TRẺ ỨNG BIẾN TƯƠNG LAI

1) Gurnida, D. A. et al. Early Hum. Dev. 88, 595–601 (2012)
2) Theo công bố của Mintel Consulting dựa trên cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về giới thiệu sản phẩm mới tại thời điểm tháng 09/2021
3) https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.572965/full
4) https://www.mdpi.com/2072-6643/7/5/3891/htm
5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4393008
6) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26404454/
7) https://d-nb.info/1122147511/34
8) https://www.mdpi.com/2072-6643/7/5/3891/htm
9) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20329590/
10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7716121/
11) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2775765/
12) Five Numbers to Remember About Early Childhood Development: Havard University; 2015

Similac 4

Đọc thêm

Similac 4 – công thức đầu tiên và duy nhất trên thế giới với 5 HMOs và Gangliosides (1). Miễn dịch khỏe, nhanh trí tựa “5G”.
Sức mạnh của bộ ba dưỡng chất DHA, Lutein, Vitamin e tự nhiên đối với sự phát triển não bộ
Similac 4 - Vitamin E tự nhiên - Tối ưu dưỡng chất, hỗ trợ phát triển trí não tốt hơn
Lutein - dưỡng chất vàng tăng cường thị giác và phát triển trí não